Mục được đánh dấu với thẻ "vân gù":

Sản phẩm

2,400,000 đ 2,099,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, 2 Khóa Kéo, Ví Nam Cầm Tay, Đen, Da Gù, lấy phần gù của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng cần th, Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Đen
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

2,600,000 đ 2,299,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, Khóa Số, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Nâu
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

2,600,000 đ 2,299,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, Khóa Số, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Nâu đỏ
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

2,600,000 đ 2,299,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, Khóa Số, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Xanh
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

3,000,000 đ 2,699,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, Khóa Số, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Nâu Đỏ Nghè
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

3,000,000 đ 2,699,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, 2 Khóa Kéo, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Đen
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

3,000,000 đ 2,699,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, 2 Khóa Kéo, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Nâu
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+

3,000,000 đ 2,699,000 đ
24, Da Cá Sấu Thật 100%, Nam, 2 Khóa Kéo, Ví Nam Cầm Tay, Da Gù, lấy phần gai lưng của da cá sấu làm điểm nhấn ở mặt tiền mang lại nét đẹp đặt trưng của cá sấu thể hiện sự sang trong và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác người dùng đây là mẫu dành cho nam. bên trong bỏ được ipad, sổ tay, ví tiền và những rất dụng , Thương hiệu Việt, Việt Nam, Việt Nam, Trắng
Bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da cá sấu. Miễn phí vận chuyển. Ship toàn quốc. Sản phẩm đúng như hình ảnh. 
Giảm giá 5% và tặng kèm:
- 01 móc chìa khóc làm từ chân da cá sấu thật trị giá 150,000 đồng.
- 01 móc chìa khóa xe dạng remote da cá sấu hoặc da trăn trị giá 180,000 đồng 
cho khách hàng Pre-Order đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm.
HOTLINE: 0986.788.205
Còn hàng
+