Mục được đánh dấu với thẻ "facebook bóp tương tác":

Articles

Khi tỉ lệ tương tác trên Facebook của bạn đang ngày càng giảm sút trầm trọng, bạn sẽ làm gì? Chấp nhận hay tìm mọi cách tăng reach Facebook? Đừng đổ lỗi cho thuật toán của Facebook bởi điều đó không phải là vấn đề của riêng bạn. Và mặc dù thuật toán của Facebook có thể chịu một phần trách nhiệm cho một sự thay đổi đến mức độ nào đó, điều bạn cần làm vẫn là “tự lực cánh sinh”  tăng lượng reach tự nhiên . Điều đó sẽ được hướng dẫn khá rõ ràng...