Mục được đánh dấu với thẻ "chính sách đổi trả hoàn tiền":

Articles

SachCoffee sẽ thực hiện việc đổi/trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau: Sản phẩm SachCoffee giao không đúng đơn đặt...