Mục được đánh dấu với thẻ "bệnh táo bón ở trẻ em":

Articles

Có một chứng bệnh khiến những cho những ai mắc bệnh đều rất khó xử, chịu đựng và ngại ngùng, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, giao tiếp cũng như niềm vui hạnh phúc là bệnh táo bón. 10% dân số Thế Giới mắc bệnh táo bón, một con số không hề nhỏ. Ở Việt Nam, cứ 3 người sẽ có 1 người mắc bệnh táo bón, tỷ lệ bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính khá cao. Hãy xem biểu đồ những con số sau đây: